Nerezine su zapušteno mjesto gdje je nekada bio vinograd. Istoznačnice: vinogradina, vinogradišće,...

read more