Nefelometar je naprava za mjerenje bistroće vina. Temelji se na prolasku svjetlosti kroz tekućinu....

read more