Nano je predmetak – prefiks (lat. riječ u značenju patuljak) kojim se označava milijarditi dio...

read more