Nadun je  česta bolest vina s niskim aciditetom, koju se kod nas češće naziva zavrelica.

read more