način uzgoja

Okuliranje

Okuliranje je uobičajeni naziv za cijepljenje kojim se okce (pup) s jedne biljke transplantira...

read more

Permakultura

Permakultura je skraćeni naziv za pojam permanentna agrikultura pod kojim se podrazumijeva...

read more

Rozgva

Rozgva je naziv za jednogodišnju i dvogodišnju mladicu vinove loze. Mladica koja izraste iz...

read more

Rog

Rog je kod vrbničkih vinogradara uobičajeni naziv za reznik. Na otoku Susku reznik nazivaju brk....

read more

Rog

Rog je kod vrbničkih vinogradara uobičajeni naziv za reznik. Na otoku Susku reznik nazivaju brk....

read more

Reznik

Reznik je naziv za rozgvu najčešće s dva pupa (koju na otoku Susku nazivaju brk, a na otoku Krku...

read more

Thomasova drosga

Thomasova drosga je fosfatno mineralno gnojivo (koje nastaje primjerice u Thomasovim pećima kao...

read more