Moštenice su zajedničko ime za kultivare grožđa koje se, obzirom na sastav, prerađuju u mošt i...

read more