Mošt

Sok

Sok ili mošt je naziv tekuće faze koja se dobije gnječenjem, muljanjem i tiještenjem grožđa ili...

read more

Ugušćeni mošt

Ugušćeni mošt proizvodi se iz mošta, najčešće postupkom kuhanja u posebnim (vacuum) kotlovima u...

read more

Mošt

Mošt (šira) je sok koji se dobije cijeđenjem izmuljanog, odnosno gnječenog grožđa masulja (masta)...

read more