Moravka je naziv za crnu sortu vinove loze frankovku (koji se spominje u starijoj hrvatskoj...

read more