Mladenka slično kao ni za vlašku, nema podataka o podrijetlu ovog kultivara što se uzgaja na...

read more