mjerni instrumenti

Nefelometar

Nefelometar je naprava za mjerenje bistroće vina. Temelji se na prolasku svjetlosti kroz tekućinu....

read more

Nanometar

Označava se  nm, 10-9 m, ili 0,000.000.001 m. Čestice takve veličine zadržava, primjerice,...

read more

Oeshleova

Oeshleova (čit. eksleova, kratica Oe°, od imena autora naprave Christiana Ferdinanda Oechslea)...

read more

Oe*

Oe* je akronim za Oechsleovu moštnu vagu.

read more

Ppt

Ppt (partes per trilion). Prag osjetljivosti ljudskog osjeta njuha za neke je sastavine vrlo...

read more

Pint

Pint (još i pinta), posuda i stara mjera za tekućinu, navlastito vino. Riječ je nastala od...

read more

Pehar

Pehar(lat. bacar ili bicarium) je  naziv za „čašu” (kupu, ili takvu čašu manjeg sadržaja - kupicu,...

read more

PH metar

PH metar je naziv naprave kojom se u nekom rastvoru mjeri koncentracija H iona. Taj se postupak...

read more