Misno vino koristi se u sakramentu sv. mise. U prošlosti više korišteno rujnocrveno (crno), a...

read more