Mirna vina (VT) ne sadrže povećanu količinu ugljičnoga dioksida, koja bi, primjerice kao kod...

read more