Mikrometar (prvotni naziv mikron, a prvotna oznaka grčko slovo µ koje se čita mi) je milijunti dio...

read more