Metalni zatvarači za boce su krunski poklopac i navojni zatvarač (tzv. pilferproof).

read more