Merkaptani su organski spojevi građom slični alkoholima, ali po kemijskim i fizikalnim osobinama...

read more