Meka voda je oznaka za vodu s manje od 6 njemačkih stupnjeva tvrdoće. Jedan njemački stupanj...

read more