Medijana ( medijan, srednja vrijednost ili centralna vrijednost) je u teoriji vjerojatnoće jedna...

read more