Mečiti je istoznačnica za češće upotrebljavanu riječ gnječiti. U prošlim vremenima grožđe se je...

read more