Masne kiseline su zasićene (jednobazične alifatske poput mravlje čija je racionalna formula HCOOH,...

read more