Masa je naziv za količinu tvari nekog tijela, koju u praksi iskazujemo mjerenjem težine tijela u...

read more