Martišćina je daća u vinu koju je kmet u feudalno doba bio dužan predati do martinjdana (11....

read more