Martinjsko grožđe je grozdić na zaperku. Obzirom na to da se zametnu kasnije, obično do glavne...

read more