Martinjdan je u feudalno doba bio značajan rok za podmirenje kmetskih daća u vinu, tzv....

read more