Mariniranje (tal.) je postupak konzerviranja ribe i mesa na način da se ono soli i potapa u...

read more