Manda kuge je naziv albanskog, najčešće spominjanog, kultivara crnog grožđa iz kojeg se proizvode...

read more