Makedonija je prema statističkom biltenu OIV-a 1995. godine imala 35.000 ha vinograda pod...

read more