Magličasta vina (VT) jedva primjetno opalesciraju tj. difuzno reflektiraju svjetlo. Viši stupanj...

read more