Lužnjača  je u Istri (Brseč i drugdje) i Hrvatskom primorju naziv za opaku bolest vinove loze lug...

read more