Lug je u našim, naročito južnim krajevima uz pepeo i lužnjaču, čest naziv za gljivičnu bolest loze...

read more