Lozovača (lôza) je rakija od grožđa što se proizvodi destilacijom fermentiranog grožđanog masulja...

read more