Loznica je jedan od naziva samonikle loze Vitis silvestris. Samonikle loznice su rasle u svakoj...

read more