Lozin ljiljak (Hyles livornica E.) je štetnik na vinovoj lozi u našim najjužnijim krajevima. Nije...

read more