Loze je u sistematizaciji bilja hrvatski naziv roda (lat. Genus) kojemu je latinsko botaničko ime...

read more