Loza je naziv za pedeset različitih vrsta, među koje ubrajamo samo jednu europsku na koju najčešće...

read more