Litra naziv mjerne jedinice za fizikalnu veličinu obujam. Oznaka za ovu mjernu jedinicu je l i L...

read more