Liofilizacija je naziv postupka sušenja (ugušćivanja, koncentriranja) namirnica na način da se one...

read more