Lignin (lat. lignum – drvo) je visokomolekularni organski spoj složene građe koji nastaje u...

read more