Lignifikacija je i kod nas među stručnim djelatnicima uobičajen naziv za označavanje odrvenjavanja...

read more