Ličinka (larva) je jedan od prelaznih stadija u preobrazbi (metamorfozi) kukaca. Ličinke leptira...

read more