Liber (još i Liber Pater) je italsko kultno ime, božanstvo istih osobina kao i bog Oziris....

read more