Liber Pater je jedno od kultnih imena božanstva (drugdje zvanog Dioniz, Dionisos, Bacchus, Bakho,...

read more