Ledeno vino je u skladu ZOV-om (NN 96/03.) i Pravilnikom o proizvodnji vina (NN 2/05.) posebna,...

read more