Lapor  je tlo nastalo miješanjem gline i vapnenca. Prženjem i mljevenjem lapora (u omjeru od oko...

read more