Lakmus je u kemijskoj analizi vina često upotrebljavani reagens na baze i kiseline. Proizvodi se...

read more