Lajt

Lajt

Lajt (njem. Leite) je u krajevima s kajkavskim narječjem naziv za bačvu.

read more

Lajt

Lajt (njem. Leite), u krajevima s kajkavskim narječjem naziv za bačvu.

read more