Kvasci alkoholnog vrenja su jednostanična sitna živa bića (lat. naziv fermentum), koja biološka...

read more