Kurtelaška bijela autohtona, manje poznata i gospodarski manje zanimljiva dalmatinska sorta grožđa...

read more