kultivar

Kultivar

Kultivar (lat. cultio: obrađivanje tla) je međunarodnim kodeksom (Utrecht 1958.) predložena oznaka...

read more

Sorta

Sorta (još i kultivar i odlika) je naziv za skupinu biljaka koje pripadaju istoj vrsti, ali se...

read more