Krunski poklopac je metalni zatvarač za bocu kojim se otvor boce ne čepi, već pokriva i tako...

read more