Kriokoncentracija (grč. kryos-mraz, studen), postupak koncentriranja hlađenjem. Ako se u...

read more